Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Den første som vi veit tok opp tanken om å skipe ungdomslag, var Ole Vig i 1853. Ole Vig-fondet vil vere med å løfte fram verdien i å vere aktiv i og leie ein frivillig organisasjon, ta ansvar for ein heilskap og arbeide for og saman med andre i år etter år.  Torbjørn...