Ole Vig prisen
Helene Storstrøm Auset som fikk Ole Vig-prisen

Tidlegare vinnarar

2017: Leo Ajkic

2016: Agnete Johnsen

2015: Helene Storstrøm Auset

2014: Endre Skjåk

2013: Gjermund Larsen

2012: Cecilia Dinardi

2011: Ingrid Storholmen

2010: Håvard Kalseth

2009: Maria Parr

2008: Alfred Fidjestøl

2007: Torunn Avelsgaard Lien

2006: Einar Olav Larsen

2005: Inga Dalsegg

2004: Odd Nordstoga

2003: Margreth Olin

2002: Jon Hustad

2001: Øystein Sonstad

2000: Silje Vallestad

1999: Ole Reinlund

1998: Herborg Kråkevik

1997: Loveleen Kumar

1996: Susanne Lundeng

1995: Heidi Sørensen

1993: Bjørn Førde

1992: Mari Boine

1991: Astrid Skogset

1990: Per Åsmund Omholt

1989: Kjærsti Evjen

1988: Frederic Hauge

1987: Jan Kløvstad

1986: Jostein Kroglund

1985: Torvald Sund

1984: Per Oddvar Hildre

1983: Berit Aunli

1981: Olav Ryan

1979: Geir Egil Larsen

For mer detaljer vedrørende prisen, se www.olevig-prisen.org

Her leser vi også følgende:

Korleis kan ein få Ole-Vig prisen?
Alle organisasjoner som har medlemmer i aldersgruppa 20-35 år, kan sende inn forslag på kandidatar. Forslaget skal innehalde namn, fødselsdato, heimkommune og adresse på kandidaten, og ei grunnjeving som er så utfyllande som mogleg. Det bør sendast med dokumentasjon på den innsatsen kandidaten har gjort. Forslaget skal underskrivast av minst to ansvarlege personar frå den organisjasjonen som foreslår. Kanskje neste vinnar av Ole Vig-prisen er medlem i din organisasjon? Send ein søknad!
Søknaden skal sendast til:
Ole Vig-fondet
v/Lars Moa
Gamle Kongeveg 29 B
7500 Stjørdal
Søknadsfristen er 15.mai kvart år. Utdelinga skjer på seinhausten. Prisen er på 10 000 kroner.