Ole Vig fondet
Ole Vig statuen

Ole Vig fondet

Ved sekretær Jan Kløvstad
Molandsvegen 824
4849 Arendal
Jan.klovstad@venstre.no og tlf 91 80 82 56

Ole Vig-fondet har eit styre som er samansatt av ein representant frå kvar av desse partane:
– Noregs Ungdomslag
– Inntrøndelag Ungdomssamlag
– Utdanningsforbundet
– Utdanningsforbundet Stjørdal
– Stjørdal kommune

I 1971 vart det reist eit monument over læraren, forfattaren og folkeopplysningsmannen Ole Vig i heimkommunen Stjørdal. Bilethoggaren Hjalmar Hansen var inspirert av diktet «Såmannen» som Lars Eskeland skreiv til minne om Ole Vig.

Du var ein lærar for ditt folk,
du var ein eldfull tanketolk,
ein såmann med ei signa hand,
ein solstraum i ditt fedreland.

Det var Inntrøndelag Ungdomssamlag som sette i gang arbeidet med å få reist eit monument over Ole Vig, og pengar vart samla inn frå heile landet. Da monumentet sto ferdig, var det pengar til overs. Desse pengane, pluss pengar som seinare har vorti gitt, utgjer kapitalen i Ole Vig-fondet. Det er renta av desse pengane som er Ole Vig-prisen.

Les mer om arbeidet med statuen her

%d bloggere liker dette: