Ole Vig ble født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824, som sønn av Ole Olsen Viganaasen og Marit Nielsdatter Walstad. Stedet var en husmannsplass under gården Vikan.

Foto av Husmannsplassen Vikmarken fra 1939 av Schrøder

Foto av Husmannsplassen Vikmarken fra 1939 av Schrøder

I 1971 ble det reist en bauta på Vikmarken, på en knaus rett ved der husmannsplassen en gang lå.

Bauten på Vikmarken reist i minne om Ole Vig

Bauten på Vikmarken reist i minne om Ole Vig

For å komme til Vikmarken så kjører du Vikanvegen et stykke, til du ser skilting til Ole Vig-bautaen,  så tar du til høyre opp mot Østre Vikan og holder til høyre for den. Fortsett oppover til du kommer til en parkeringsplass. Derfra må du gå eller sykle resten av veien, ca 500 meter.