Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Ole Vig ble født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824, som sønn av Ole Olsen Viganaasen og Marit Nielsdatter Walstad. Stedet var en husmannsplass under gården Vikan. I 1971 ble det reist en bauta på Vikmarken, på en knaus rett ved der husmannsplassen en gang lå....