Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

1.desember var det endelig tid for utdeling av Ole Vig-prisen 2021. I år ble den tildelt Torbjørn Bergwitz Lauen for å bidra til folkeopplysninga gjennom sitt arbeid med sin mastergrad «Å lære å meine, og meine det høgt: Frilyndte ungdomslag i Norden og deira rolle...