Hvem skal få Ole Vig-prisen 2022?

Hvem skal få Ole Vig-prisen 2022?

Styret i Ole Vig-fondet inviterer med dette til å sende inn forslag til vinnar av Ole Vig-prisen 2022. Din organisasjon er med dette invitert til å grunngi forslaget på ein kandidat så godt at styret i fondet gir vedkomande prisen, som er på 10 000 kr og ein diplom....