Styret i Ole Vig-fondet inviterer med dette til å sende inn forslag til vinnar av Ole Vig-prisen 2022. Din organisasjon er med dette invitert til å grunngi forslaget på ein kandidat så godt at styret i fondet gir vedkomande prisen, som er på 10 000 kr og ein diplom. Prisen blir delt ut seinhaustes, i Stjørdal. Fristen for å sende inn forslag til jan.klovstad@venstre.no er 30. april 2022.

Kven kan få Ole Vig-prisen?

Ole Vig-prisen skal gå til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsats innanfor eitt eller fleire av desse områda:

– Folkeopplysningarbeid  – Kunst – Kulturarbeid medrekna idrett

 

Tidlegare vinnarar

1979 – Geir Egil Larsen

1981 – Olav Ryan

1983 – Berit Aunli

1984 – Per Oddvar Hildre

1985 – Torvald Sund

1986 – Jostein Kroglund

1987 – Jan Kløvstad

1988 – Frederic Hauge

1989 – Kjærsti Evjen

1990 – Per Åsmund Omholt

1991 – Astrid Skogset

1992 – Mari Boine

1993 – Bjørn Førde

1995 – Heidi Sørensen

1996 – Susanne Lundeng

1997 – Loveleen Rihel Brenna

1998 – Herborg Kråkevik

1999 – Ole Reinlund

2000 – Silje Marie Vallestad

2001 – Øystein Sonstad

2002 – Jon Hustad

2003 – Margreth Olin

2004 – Odd Nordstoga

2005 – Inga Dalsegg

2006 – Einar Olav Larsen

2007 – Torunn Avelsgaard Lien

2008 – Alfred Fidjestøl

2009 – Maria Parr

2010 – Håvard Kalseth

2011 – Ingrid Storholmen

2012 – Cecilia Dinardi

2013 – Gjermund Larsen

2014 – Endre Skjåk

2015 – Helene Storstrøm Auset

2016 – Agnete Kristin Johnsen

2017 – Leo Ajkic

2018 – Sigrun Loe Sparboe 

2021 Torbjørn Bergwitz Lauen

Ole Vig-fondet har eit styre med representantar for Stjørdal kommune, Utdanningsforbundet på landsplan og i Stjørdal, Noregs Ungdomslag og initiativtakar Inntrøndelag ungdomssamlag.  Les gjerne meir om Ole Vig på www.olevig.no 

 

Beste helsing

Ole Vig-fondet

 

Jan Kløvstad, sekretær