Bibliografi

Oversikt over Ole Vigs utgivelser

  • 1850 – Den norske Stortyv Ole Pedersen Høylands fuldstændige Liv og Levnet skrevet under pseudonym Rasmus Berg
  • 1851 – Liv i Norge. Vinteraftenslæsning for den norske Ungdom
  • 1851 – Norske Bondeblomster. Poetiske Forsøg
  • 1852 – Religiøs Læsning for Menigmand
  • 1852 – Religiøs Læsning for Folket
  • 1854 – Salmer og Sange til Brug ved Skolelærer-Møde
  • 1854 – Sange og Rim for det norske Folk, med Ludvig M. Lindeman
  • 1854 – Kirketaler av Lars Lindrot, oversatt
  • 1854 – Udvalg af Lars Lindrot aandelige Sange, oversatt
  • 1857 – Norges Historie indtil Harald Haarfagre, tilligemed en udførlig Fremstilling av Normændenes gamle Kulturforhold