Dannelse er ikke bare “folkeskikk”, “skikk og bruk” slik vi kanskje ofte forstår det idag. Dannelse handler om hvordan vi blir “gangs menneske”. Dannelse handler om kunnskap, klokskap, omsorg, høflighet, raushet og god vilje.