I anledning Ole Vig-året 2007 har en klasse på Medier og kommunikasjon ved Ole Vig videregående skole produsert en film om historien til den stjørdalsfødte opplysningsmannen Ole Vig. Filmen belyser ulike sider ved Ole Vigs livshistorien gjenfortalt av Lars Moa.