Ulike kulturuttrykk som sang, musikk, kunst, poesi og litteratur beriker livet. Kultur gir oss opplevelser som kan være som svar på vanskelige spørsmål i livet. Kultur kan nytes uten tilleggslyd. Kultur kan fylle hodet og sjelen med opplevelser som gjør oss til hele mennesker. Ole Vig var svært opptatt av ulike kulturuttrykk som virkemidler for å nå så mange mennesker som mulig.