En ny biografi om Ole Vig (1824-1857) – den fattige husmannssønnen fra Stjørdal, som ble en kjent forfatter og folkeopplyser – er en viktig kulturell begivenhet. Mange hadde derfor tatt turen til Stjørdal bibliotek da forfatter Arild Bye presenterte boken.

Bokprosjektet ble unnfanget for tre år siden. Initiativtaker var Lars Moa som nærmest vokste opp med Ole Vig i sitt barndomshjem på 60-tallet. Lars Moas far, Gunnleif Moa, var bl.a. initiativtaker til – den av ordføreren nevnte – statuen av Ole Vig utenfor Rådhuset; «Såmannen», som kom på plass i 1971.

Lars Moa fortalte at han syntes det var på tide Ole Vig fikk en oppdatert biografi. Den siste biografien ble skrevet i 1953; for øvrig et godt arbeid, men skrevet i et noe umoderne språk.

Da Moa skulle søke økonomisk støtte til bokprosjektet hos våre folkevalgte, så han det hensiktsmessig å knytte det til et annet lokalt kulturprosjekt: Kimen Kulturhus som skal drive sin virksomhet i folkeopplyseren Ole Vigs ånd – ved å gjøre kultur, kunst og kunnskap tilgjengelig for folket.

Prosjektet fikk den nødvendige støtte, og Lars Moa tok kontakt med han som skulle bli bokens forfatter, Arild Bye. Året før hadde han skrevet en glimrende biografi om Kristofer Uppdal. Moa leste boken, og forstod da at han hadde funnet den rette forfatteren til sitt bokprosjekt!

Forfatteren

Mellom de interessante talerne ble det også tid til flere kulturelle innslag: Elin Grøntvedt leste et flott dikt som Ole Vig hadde skrevet om Værnes kirke. Forsamlingen sang seg også gjennom de ti første versene av «Blandt alle lande», uten at en eneste falsk tone kunne høres på Stjørdal bibliotek.

Til slutt var det duket for forfatteren selv: Arild Bye (f. 1956) – journalist og tidligere redaktør i NRK Nord-Trøndelag:

– Jeg var litt skeptisk da jeg ble forespurt om å skrive denne boken. Den begrensede mengden kildemateriale kunne bli en utfordring, men jeg forstod tidlig at Ole Vig var en interessant person som fortjente en ny biografi, fortalte forfatteren som underveis i prosjektet fikk en hyggelig overraskelse:

– En dag ble jeg kontaktet av Erik Augdahl i Oslo som hadde funnet to ukjente brev fra Ole Vig til en av sine forfedre; Peder Olsen. Brevene var skrevet av en ung Ole Vig, og bidro til å kaste nytt lys over hans tidlige liv.

Arild Bye mener Ole Vigs diktning var av så god kvalitet at han trolig kunne ha blitt en stor dikter eller forfatter. Men det var noe annet som lå husmannssønnen Ole Vig nærmere hjertet; nemlig folkeopplysning.

Ole Vig ble redaktør i «Folkevennen», et blad som nettopp hadde som formål å gi vanlige folk kunnskap. Han gjorde seg bemerket ved å skrive på en lettfattelig måte – stikk i strid med datidens tunge og uendelige setninger.

Ole Vig engasjerte seg også sterkt for at barn skulle ha mulighet til å få utdannelse. Han vokste opp på en tid da de fleste barn måtte jobbe, men gjennom sitt engasjement for skolen bidro han i betydelig grad til utviklingen av den moderne norske skole.

Forfatter Arild Bye synes derfor det var et hyggelig sammentreff at da boken kom fra trykkeriet, ble Nobels Fredspris tildelt Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi; to forkjempere for nettopp barns rett til utdannelse!

Han er klar i sin vurdering av husmannssønnen fra Vikanlandet:

– Den største stjørdaling som har levd i moderne tid!