Samfunnet utvikler seg godt når menneskene i det har kunnskap og dannelse som sine grunnleggende verdier. Det er slett ingen selvfølge at vi har det demokratiet vi har i Norge idag. I stor grad har vi hatt dyktige politiske ledere som har vist og tatt ansvar for de mange utfordringer som finnes i hverdagen. I 2007 er det mange land som ser til Norge når det gjelder hvordan vi for eksempel forvalter oljeformuen vår.