Ole Vig 200 år!

Ole Vig 200 år!

Jubileumsåret 2024 Spennende arbeid pågår! Neste år er det 200 år siden folkeopplysningsmannen Ole Vig ble født på Vikanlandet på Stjørdal. Det er vanskelig å skulle oppsummere hans liv i noen korte setninger, men nøkkelordet er folkeopplysning. Han var opptatt av at...