Jubileumsåret 2024

Spennende arbeid pågår!

Neste år er det 200 år siden folkeopplysningsmannen Ole Vig ble født på Vikanlandet på Stjørdal. Det er vanskelig å skulle oppsummere hans liv i noen korte setninger, men nøkkelordet er folkeopplysning. Han var opptatt av at alle skulle ha tilgang på kunnskap, og var en forkjemper for en felles, offentlig folkeskole.

Han var redaktør, journalist, skribent og lærer, og han var opptatt av bedre lærerutdanning, mer levende opplæring og et mer forståelig språk. Uten Ole Vigs innsats ville skole-Norge sett annerledes ut. Hvis dette er første gang du hører om Ole Vig, kan du trøste deg med at du garantert har hørt sangen «Blant alle lande i Øst og Vest», som kan regnes som Norges andre nasjonalsang (så kan du begynne å lese litt, for det er en meget interessant historie).

Vi skal selvfølgelig feire Ole Vig neste år, og det er satt ned en styringsgruppe som jobber med ulike måter å markere Ole Vig på gjennom året. Følg med her!