Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Samfunnet utvikler seg godt når menneskene i det har kunnskap og dannelse som sine grunnleggende verdier. Det er slett ingen selvfølge at vi har det demokratiet vi har i Norge idag. I stor grad har vi hatt dyktige politiske ledere som har vist og tatt ansvar for de...
Kultur

Kultur

Ulike kulturuttrykk som sang, musikk, kunst, poesi og litteratur beriker livet. Kultur gir oss opplevelser som kan være som svar på vanskelige spørsmål i livet. Kultur kan nytes uten tilleggslyd. Kultur kan fylle hodet og sjelen med opplevelser som gjør oss til hele...

Dannelse

Dannelse er ikke bare “folkeskikk”, “skikk og bruk” slik vi kanskje ofte forstår det idag. Dannelse handler om hvordan vi blir “gangs menneske”. Dannelse handler om kunnskap, klokskap, omsorg, høflighet, raushet og god...

Kunnskap

Kunnskap er folkeopplysning. Folkeopplysning er kunnskap om forhold som bidrar til et sunt demokrati, gode fellesskap og gode liv for de som bor i samfunnet. Ole Vig var den største folkeopplysningsmannen i norsk historie på midten av 1800-tallet. Han ivret for at...