Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

1.desember var det endelig tid for utdeling av Ole Vig-prisen 2021. I år ble den tildelt Torbjørn Bergwitz Lauen for å bidra til folkeopplysninga gjennom sitt arbeid med sin mastergrad «Å lære å meine, og meine det høgt: Frilyndte ungdomslag i Norden og deira rolle...
Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Den første som vi veit tok opp tanken om å skipe ungdomslag, var Ole Vig i 1853. Ole Vig-fondet vil vere med å løfte fram verdien i å vere aktiv i og leie ein frivillig organisasjon, ta ansvar for ein heilskap og arbeide for og saman med andre i år etter år.  Torbjørn...
Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Ole Vig ble født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824, som sønn av Ole Olsen Viganaasen og Marit Nielsdatter Walstad. Stedet var en husmannsplass under gården Vikan. I 1971 ble det reist en bauta på Vikmarken, på en knaus rett ved der husmannsplassen en gang lå....