Artikler

Hvem skal få Ole Vig-prisen 2022?

Hvem skal få Ole Vig-prisen 2022?

Styret i Ole Vig-fondet inviterer med dette til å sende inn forslag til vinnar av Ole Vig-prisen 2022. Din organisasjon er med dette invitert til å grunngi forslaget på ein kandidat så godt at styret i fondet gir vedkomande prisen, som er på 10 000 kr og ein diplom....

Ole Vig-fondet Årsmøte måndag 28. mars

Ole Vig-fondet Årsmøte måndag 28. mars

Tilstades Inger Johanne Overvik Uthus, Stjørdal kommune, Inger Anne Sundbø, Utdanningsforbundet Stjørdal, Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet, Jan Kløvstad, Noregs Ungdomslag, Linn Martinussen, Inntrøndelag Ungdomssamlag Utvalsleiar Roar Brekken i Stjørdal kommune og...

Nyinnspilling av Blant alle lande med video

Nyinnspilling av Blant alle lande med video

For akkurat to år siden, den 11. mars 2020, fikk vi i Stjørdal beskjed om å pakke sakene våre og dra hjem, en dag før det ble nasjonal nedstenging. I løpet av nedstengingsvåren 2020 lagde Stjørdal musikkråd digitalt kor og korps av "Blant alle lande" av Ole Vig. Våren...

Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

Utdeling av Ole Vig-prisen 2021

1.desember var det endelig tid for utdeling av Ole Vig-prisen 2021. I år ble den tildelt Torbjørn Bergwitz Lauen for å bidra til folkeopplysninga gjennom sitt arbeid med sin mastergrad «Å lære å meine, og meine det høgt: Frilyndte ungdomslag i Norden og deira rolle...

Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Torbjørn Bergwitz Lauen får Ole Vig-prisen 2021

Den første som vi veit tok opp tanken om å skipe ungdomslag, var Ole Vig i 1853. Ole Vig-fondet vil vere med å løfte fram verdien i å vere aktiv i og leie ein frivillig organisasjon, ta ansvar for ein heilskap og arbeide for og saman med andre i år etter år.  Torbjørn...

Statuen på Ole Vigs plass av såmannen Ole Vig

Statuen på Ole Vigs plass av såmannen Ole Vig

Det var i 1964, i samband med at det var 140 år sidan Ole Vig vart fødd, at Inntrøndelag Ungdomssamlag gjorde eit vedtak om at dei skulle arbeide for å reise eit monument over Ole Vig i heimbygda Stjørdal. Det vart valt ei nemnd som bestod av Gunnar G. Aune (leiar) og...

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Ole Vig ble født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824, som sønn av Ole Olsen Viganaasen og Marit Nielsdatter Walstad. Stedet var en husmannsplass under gården Vikan. I 1971 ble det reist en bauta på Vikmarken, på en knaus rett ved der husmannsplassen en gang lå....

Normandssang – bland alle lande

https://www.youtube.com/watch?v=FAjjsr95cB4 Normandssang. Blandt alle Lande i Øst og Vest Er Fædrelandet mit Hjærte næst. Det «gamle Norge» Med Klippeborge Mig huer bedst. Fra Vesterhavet til Kjølens Rand, Fra Nordishavet til Kristjanssand, Der har jeg hjemme Og kan...