Artikler

Statuen på Ole Vigs plass av såmannen Ole Vig

Statuen på Ole Vigs plass av såmannen Ole Vig

Det var i 1964, i samband med at det var 140 år sidan Ole Vig vart fødd, at Inntrøndelag Ungdomssamlag gjorde eit vedtak om at dei skulle arbeide for å reise eit monument over Ole Vig i heimbygda Stjørdal. Det vart valt ei nemnd som bestod av Gunnar G. Aune (leiar) og...

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Vikmarken Husmannsplass, Ole Vig Bauta

Ole Vig ble født i Vikmarka i Stjørdal den 6. februar 1824, som sønn av Ole Olsen Viganaasen og Marit Nielsdatter Walstad. Stedet var en husmannsplass under gården Vikan. I 1971 ble det reist en bauta på Vikmarken, på en knaus rett ved der husmannsplassen en gang lå....

Normandssang – bland alle lande

https://www.youtube.com/watch?v=FAjjsr95cB4 Normandssang. Blandt alle Lande i Øst og Vest Er Fædrelandet mit Hjærte næst. Det «gamle Norge» Med Klippeborge Mig huer bedst. Fra Vesterhavet til Kjølens Rand, Fra Nordishavet til Kristjanssand, Der har jeg hjemme Og kan...

Lanserte Ole Vig-biografien

Lanserte Ole Vig-biografien

En ny biografi om Ole Vig (1824-1857) – den fattige husmannssønnen fra Stjørdal, som ble en kjent forfatter og folkeopplyser – er en viktig kulturell begivenhet. Mange hadde derfor tatt turen til Stjørdal bibliotek da forfatter Arild Bye presenterte boken....

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Samfunnet utvikler seg godt når menneskene i det har kunnskap og dannelse som sine grunnleggende verdier. Det er slett ingen selvfølge at vi har det demokratiet vi har i Norge idag. I stor grad har vi hatt dyktige politiske ledere som har vist og tatt ansvar for de...

Kultur

Kultur

Ulike kulturuttrykk som sang, musikk, kunst, poesi og litteratur beriker livet. Kultur gir oss opplevelser som kan være som svar på vanskelige spørsmål i livet. Kultur kan nytes uten tilleggslyd. Kultur kan fylle hodet og sjelen med opplevelser som gjør oss til hele...

Dannelse

Dannelse er ikke bare "folkeskikk", "skikk og bruk" slik vi kanskje ofte forstår det idag. Dannelse handler om hvordan vi blir "gangs menneske". Dannelse handler om kunnskap, klokskap, omsorg, høflighet, raushet og god vilje.

Kunnskap

Kunnskap er folkeopplysning. Folkeopplysning er kunnskap om forhold som bidrar til et sunt demokrati, gode fellesskap og gode liv for de som bor i samfunnet. Ole Vig var den største folkeopplysningsmannen i norsk historie på midten av 1800-tallet. Han ivret for at...